nahrávám stránku...
 

Koučink


Zásady a techniky profesního doprovázení

Koučování rozumím kombinací individuálního poradenství, osobní zpětné vazby a prakticky orientovaného tréninku. V koučování se jedná o otázky, které se týkají role, a také osobnosti klienta.

  • Určení osobní pozice, vývoje a vize a formulování cílů;
  • Rozvoj vhodných strategií řešení problémů a jejich přenesení do praxe;
  • Analýza a další vývoj vlastního chování;
  • Ujasnění rolí a vymezení pozic v obtížných situacích rozhodování;
  • Zvládání všedního pracovního dneVždy jde zároveň o dvě perspektivy – osoba a role. Kouč se snaží najít s klientem řešení, která odpovídají požadavkům kladených na roli a zároveň sedí osobě. Objasňující pomoc, supervize a koučování jsou formy procesového poradenství, která pomáhají řešit problémy a dosahovat cílů, aniž by poradce jako expert stanovoval řešení. Koučování představuje v tomto smyslu profesionální pomoc zaměřenou na reflexi a vývoj v profesní praxi. Jím cílem je rozvinout u klienta více alternativ jednání a umožnit mu se pohybovat v jeho prostředí jako suverénní tvůrce.

Vlastní zodpovědnost klienta přitom zůstává v každém okamžiku zachována, poradenství napomáhá ke svépomoci. Kouč provází klienta jako partner v dialogu mezi experty: klient je expert ve své pracovní oblasti, kouč je expertem na metody vedení rozhovoru a poradenství a vyzná se v otázkách vedení a spolupráce. Kouč pomáhá při hledání vhodných cílů a odpovídajících řešení, podporuje důvěru a osobní vývoj.

Metafora koučování může být - kočár jako pomocný prostředek, dopravní prostředek, kterým se dá cestovat a dosáhnout cíle rychleji a pohodlněji než pěšky. Uživatel tento pomocný prostředek používá, sám však rozhoduje o směru, případně cíli cesty. Kočí zná cesty, dokáže odhadnout vzdálenosti a dobu jízdy, stará se o kvalitu postupu vpřed a přiměřené přestávky.

 

 
© 2012 Drahosla Červenka  |  realizace nextWEB  |  admin